Erhvervspsykologi

Virksomheder


Som virksomhed bruger man typisk en erhvervspsykolog i to henseender: det behandlende og det udviklende perspektiv.

I det behandlende perspektiv er fokus på nuværende udfordringer og problemstillinger – såkaldt ”brandslukning” – og sigtet vil være at arbejde frem mod en holdbar fremtidsorienteret løsning.

Her kan jeg hjælpe både i forbindelse med konsulentbistand til HR og ledelse, samt som samtalepartner og proceskonsulent i forbindelse med bl.a.

kriseledelse – f.eks. i forbindelse med fyringsrunder

forebyggelse og behandling af stress

sygefravær

opfølgning af APV

lederudvikling – både individuel og i hele ledergruppen for at få ”fælles fodslaw”

kommunikation – indadtil i virksomheden og udadtil i forhold til kunder og samarbejdspartnere

konflikthåndtering

krisearbejde efter f.eks. ulykker, overfald eller andre traumatiske episoder

Udviklingsopgaver handler om effektivisering – uden at miste fokus på trivsel og arbejdsmiljø.

Eksempler på udviklingsopgaver er:

udvikling i teams- og projektgrupper, herunder også på ledelse- og direktionsniveau

forebyggelse af stress gennem udvikling og implementering af relevante politikker

implementering af en anerkendende organisation

effektiv videndeling

procesoptimering

implementering af værdibaseret ledelse

optimering af mødekultur og -processer

Hvordan arbejder jeg?

Jeg tager altid udgangspunkt i jeres individuelle situation og behov. Det gør jeg ved løbende at være i dialog med ledelsen og medarbejderne og tilpasse på baggrund af jeres feedback og evalueringer. Samtidig har jeg et stort netværk af erhvervspsykologer og andre professionelle jeg trækker på, når det er relevant for opgaven.

Det er ligeledes vigtigt for mig altid at have jeres virksomheds målsætninger, drift og omsætning for øje – ellers giver mit arbejde ingen mening.

Min tilgang til tingene er, hvad man kan kalde “vestjysk snusfornuft”. Det skal være konkret – og brugbart.

Min mission er kort og godt: at mit arbejde skal give mening og skabe værdi.

Den professionelle tilgang er præget af den systemiske tilgang, hvilket bl.a. afspejler sig i mit arbejde med kommunikation, samarbejde og konflikthåndtering. Derudover trækker jeg på en blanding af kognitionspsykologi, ACT, samt positiv psykologi. Samtidig gør jeg brug af konkrete redskaber og undervisning f.eks. i konflikthåndtering og stress, når det er relevant. Jeg videreuddanner mig til stadighed for mit fag og er evigt nysgerrig indenfor f.eks. evolutionspsykologi, neurofysiologi, psykosomatik og andre områder ved menneskets natur.