Erhvervspsykologi

Private

I et samtaleforløb får du mulighed for at få professionel hjælp til at håndtere dine personlige udfordringer. Det kan være meget individuelt, hvad dine udfordringer er, men samtaleforløb kan hjælpe dig med at få løst op for uhensigtsmæssige tanker og adfærd og gøre dig mere psykisk robust og fleksibel, give støtte og heling samt give dig konkrete redskaber til, hvad du selv kan gøre.

Udfordringer kan være:

Kriser – herunder fyringer, sygdom, skilsmisser, dødsfald og ulykker

Angst – herunder socialangst, generaliseret angst, præstationsangst og fobier

Stress – afhjælpning af symptomer og undgå tilbagefald

Selvværdsproblemer

Udfordringer i sine relationer med andre, herunder konflikthåndtering

Et samtaleforløb vil typisk foregå ved, at vi afdækker dine udfordringer, ressourcer og behov. Samtidig vil vi kortlægge, hvad der kan have ført frem til den nuværende situation, og vi vil arbejde på, hvordan du kan udvikle dig hensigtsmæssigt frem til mere robusthed og fleksibilitet, energi og trivsel. Dette kan indebære redskaber og øvelser, hvis der er behov for det.

Min tilgang er en god kobling af den systemiske tilgang, kognitiv tilgang, ACT (Acceptance Commitment Therapy) – herunder mindfulness – og positiv psykologi. Jeg videreuddanner mig til stadighed for mit fag og er evigt nysgerrig indenfor f.eks. evolutionspsykologi, neurofysiologi, psykosomatik og andre områder ved menneskets natur.

Hvor mange sessioner der er behov for er meget individuelt. Vi vil løbende aftale hvornår der er behov for at mødes, og du kan til enhver tid afbryde forløbet. Jeg arbejder som psykolog selvfølgelig under tavshedspligt.